Azərbaycanda Qoyunçuluq üzrə Dəyər Zəncirinin İnkişafı (2025-ci ilə baxış)

“Azәrbaycanda Qoyunçuluq Dәyәr Zәncirinin İnkişafı – 2025-ci ilә Baxış” hesabatı. Son illәrdә Azәrbaycanda heyvandarlıq sahәsindә hәyata keçirilәn bir çox mәqsәdyönlü tәdbirlәr  nәticәsindә istәr iribuynuzlu mal qara sahәsindә, istәrsә dә qoyunçuluq sahәsindә müәyyәn nailiyyәtlәr әldә edilib. Xüsusәn son illәrdә Azәrbaycanın müxtәlif bölgәlәrindә iri aqrokomplekslәrin istifadәyә verilmәsi vә bu aqro-komplekslәrdә xüsusәn iribuynuzlu mal qara sahәsinin inkişaf  etdirilmәsinә böyük sәrmayәlәr qoymaqla müәyyәn mәnada dәyәr zәncirinin müxtәlif halqalarını  inkişaf etdirmәk mümkün olub. Bu baxımdan, dəyər zənciri üzrə bu tədqiqat “FAO-Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı” layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda qoyunçuluq sektorunun transformasiyası üzrə strateji baxış və fəaliyyət istiqamətlərinin təmin edilməsi üçün hazırlanaraq təqdim edilib.

Son xəbərlər
Tədbirlər
avqust 2020
272829303112
3
4
56789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
04 avqust / Çərşənbə axşamı
Bizi izləyin: